Hỗ trợ người thân của công đoàn viên bị mất do Covid-19

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh vừa tổ chức đến thăm, hỗ trợ cho người thân của đoàn viên thuộc Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam không may bị mất do Covid-19.

Liên kết hữu ích