Châu Thành: Vòng xoay trung tâm huyện có biểu tượng mới

Theo Ban Quản lý dự án huyện, công trình được khởi công từ ngày 18.3.2020 với các hạng mục gồm mở rộng vòng xoay trung tâm và xây dựng biểu tượng trang trí mới với tổng mức đầu tư là 6,4 tỷ đồng.