TP.Tây Ninh: Triển khai Dự án chỉnh trang hệ thống cây xanh

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Tây Ninh, việc thực hiện dự án nhằm chỉnh trang đô thị và làm tăng vẽ mỹ quan cho các tuyến đường trong đô thị.