Thi công công trình giao thông vào mùa mưa: Dân than, nhà thầu rầu

Cứ đến mùa mưa, người dân lại phàn nàn về việc thi công các công trình giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt… nhất là các tuyến đường nội thị. Tình trạng này hiện đang xảy ra tại thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành.