Kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm an toàn

Việc triển khai sàn nông sản điện tử gồm hai bước: Bước thứ nhất là giới thiệu các mặt hàng, sản phẩm của Tây Ninh trên trang web, qua đó, tạo sự kết nối giữa người dân với các doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để họ biết đến nhau. Bước thứ hai tiến hành mua bán, thanh toán trực tuyến.

  • Cơ hội phát triển giao thông đường thuỷ 

    Cơ hội phát triển giao thông đường thuỷ

    Qua khảo sát, khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn, giáp 3 địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bình Dương) tại khu vực huyện Trảng Bàng có vị trí rất thuận lợi, sẽ là khu vực đầu mối kết nối các phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thuỷ nội địa và đường hàng hải rất thuận lợi.