Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Audio thời sự 10-12-2021
Kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Các vị đại biểu đã dành thời gian để xem xét các báo cáo, tờ trình, thông qua 27 nghị quyết và thực hiện giám sát đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI