Kỹ năng thoát nạn khi có cháy

Audio thời sự 03-05-2022
Điều đầu tiên khi có cháy xảy ra mọi người cần bình tĩnh, suy xét để tìm lối thoát nạn an toàn để thoát ra ngoài.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI