Phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư

Audio thời sự 29-05-2022
Các hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy xen lẫn trong khu dân cư phải thực hiện nghiêm các quy định về PCCC. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà, khắc phục, loại bỏ những nguy cơ có thể dẫn tới cháy, nổ.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI