Tây Ninh cần cải thiện điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PCI

Audio thời sự 11-05-2022
Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Tây Ninh xếp hạng thứ 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 13 bậc so với năm 2020 (trong khu vực Đông Nam Bộ, Tây Ninh chỉ còn xếp trên Bình Phước).

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI