Tây Ninh: Tình trạng lãng phí từng bước được chấn chỉnh

Audio thời sự 06-05-2022
“Tình trạng lãng phí từng bước được chấn chỉnh”. Đó là kết luận của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh qua đợt giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI