Đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật

Audio thời sự 11-05-2022
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI