Cần có biện pháp quản lý chặt việc khai thác thủy sản khu vực lòng hồ Dầu Tiếng

Audio thời sự 28-06-2021
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các Huyện Dương Minh Châu, Tân Châu tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trong hồ Dầu Tiếng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI