Cần đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí

Audio thời sự 03-04-2022
Cần đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đối với các thành viên Ban ATGT tỉnh và các địa phương.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI