Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu trong đầu năm học

Audio thời sự 19-10-2020
“Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi ở các trường học” Đó là kiến nghị của nhiều phụ huynh học sinh để giảm gánh nặng tiền trường ở mỗi đầu năm học mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI