Cảnh báo tấn công lừa đảo qua hệ thống thư điện tử công vụ

Audio thời sự 07-12-2021
Ngày 04.12.2021, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh có văn bản gửi các cơ quan và địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm cảnh báo tấn công lừa đảo qua hệ thống thư điện tử công vụ.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI