Chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Audio thời sự 25-06-2021
Nếu có thủy sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI