Chung sức–đồng lòng chống Covid-19. Kỳ 1: Lời khuyên từ các ca

Audio thời sự 21-07-2021
Hãy cùng nghe tiếng nói của người trong cuộc là các F0, F1 đang được cách ly tập trung và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh mà phóng viên của chúng tôi đã trao đổi trực tiếp thông qua mạng xã hội Zalo.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI