Chung sức hỗ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản

Audio thời sự 29-08-2021
UBND tỉnh đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chung sức hỗ trợ nông dân sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI