Công tác xây dựng nông thôn mới vẫn có nhiều chuyển biến tích cực trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp

Audio thời sự 16-08-2021
Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2021 Tây Ninh sẽ duy trì 45/71 xã đã đạt chuẩn NTM và 01 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu tăng thêm 10 xã đạt chuẩn NTM...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI