Đào tạo nghề gắn cần với phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp

Audio thời sự 28-11-2021
Trong quá trình đào tạo các trường trung cấp, cao đẳng nghề đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan và thực hành, thực tập trên dây chuyền sản xuất khoảng 3-4 tháng trước khi tốt nghiệp.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI