Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Audio thời sự 14-12-2021
“Nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh”. Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI