Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Audio thời sự 22-10-2021
Trước tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI