Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 13.9 đến 19.9.2021

Audio thời sự 19-09-2021
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI