Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 7.9 đến 13.9.2020

Audio thời sự 14-09-2020
Trong mục điểm tin hôm nay sẽ có một số nội dung chính, như sau: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Tỉnh ủy Tây Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI