Doanh nghiệp nào không đạt các tiêu chí phòng, chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động ngay

Audio thời sự 30-05-2021
“Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên nếu doanh nghiệp nào không đạt các tiêu chí phòng, chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động ngay”. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI