Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên

Audio thời sự 02-08-2021
“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đây là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI