Đồng chí Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Audio thời sự 16-10-2020
Đồng chí Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI