Giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Audio thời sự 19-07-2021
“Giảm thời gian cách ly y tế và thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà”. Đây là 2 nội dung sẽ được áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid 19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI