Hiệu quả bước đầu qua đợt tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 26-08-2021
Đây là nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Tây Ninh qua đợt tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI