Hiệu quả từ công tác đầu tư công

Audio thời sự 12-01-2022
Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2021 là hơn 4.554 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2021, giải ngân đạt hơn 60% . Ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt hơn 96% tổng nguồn vốn.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI