Hơn 22.000 người dân Tây Ninh sẽ được cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia

Audio thời sự 26-08-2021
Theo đó, tỉnh Tây Ninh sẽ được cấp hơn 336 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hơn 7.890 hộ với 22.417 người, mỗi người sẽ nhận 15 kg gạo hỗ trợ. Đây là những hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và theo chuẩn của tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI