Huy động mọi nguồn lực, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp với tinh thần “cao hơn, sớm hơn một bước” trong phòng, chống dịch Covid–19

Audio thời sự 06-08-2021
“Huy động mọi nguồn lực, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp với tinh thần “cao hơn, sớm hơn một bước” trong phòng, chống dịch Covid – 19”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đối với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI