Kê khai cấp mới, cấp lại và cập nhật các thông tin đối với Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa theo mã QR Code

Audio thời sự 12-09-2021
Sở Giao thông vận tải Tây Ninh tiếp tục thông báo và đề nghị các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kê khai, cập nhật cấp mã QR Code đối với xe vận tải hàng hóa…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI