Kêu gọi huy động nguồn nhân lực Y tế chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19

Audio thời sự 06-08-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh trân trọng kêu gọi đội ngũ thầy thuốc đang công tác, học tập, cũng như đã nghỉ hưu trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, tình nguyện tham gia hỗ trợ địa phương, ngành Y tế tỉnh phòng, chống dịch…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI