Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Audio thời sự 30-06-2021
Sáng 30.6, HĐND tỉnh Tây Ninh khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp có sự tham dự của 52/52 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI