Khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Audio thời sự 11-10-2021
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tài chính công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh...

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI