Khôi phục và đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, thủy sản

Audio thời sự 17-11-2021
Sau đợt dịch Covid -19 bùng phát lần thứ 4, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch khôi phục và đẩy mạnh sản xuất nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI