Khơi thông triệt để điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai và đầu tư tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội

Audio thời sự 21-12-2021
Tập trung, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém; tiếp tục khắc phục, tháo gỡ những bất cập, khơi thông triệt để điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai và đầu tư tạo ra động lực, nguồn lực thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI