Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến việc chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa

Audio thời sự 17-06-2021
Công chức, viên chức là đối tượng được hưởng lương thường xuyên từ ngân sách của Nhà nước nên không thuộc các đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp vì thế không được phép mua bán, nhận tặng cho đất trồng lúa.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI