Năm 2022, Tây Ninh nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông 5% ở cả 3 tiêu chí

Audio thời sự 09-03-2022
Năm 2022, với nhiều khó khăn, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, 02 năm liên TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí, trong đó năm 2021 giảm sâu.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI