Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị, thuốc cho các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch

Audio thời sự 09-12-2021
Rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị để có giải pháp đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị cho các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch. Có cơ chế theo dõi, kiểm tra, báo cáo về việc thực hiện đấu thầu thuốc, mua sắm thiết bị, vật tư y tế,…

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI