Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức

Audio thời sự 23-01-2022
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước theo dõi, nắm tình hình và xử lý nghiêm minh những trường hợp tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI