Nghiêm cấm khai thác thủy sản trong thời gian thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng

Audio thời sự 14-09-2020
“Nghiêm cấm khai thác thủy sản trong thời gian thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng”. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh để bảo vệ nguồn cá giống mới thả; giúp cá giống có thời gian phát triển và di chuyển ra vùng nước xa hơn nhằm phát huy hiệu quả của việc thả cá giống năm 2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI