Nhiều diện tích đất được thu hồi để thực hiện các dự án phát triển KTXH nhưng chưa triển khai thực hiện

Audio thời sự 12-01-2022
Để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công động...những năm qua tỉnh Tây Ninh đã thu hồi nhiều diện tích đất thực hiện các dự án nhưng sau nhiều năm thu hồi, các dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI