Ông Nguyễn Thành Tâm tái cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Audio thời sự 30-06-2021
Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 30.6 của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI