Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số được tiếp cận với nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%

Audio thời sự 25-01-2022
UBND tỉnh Tây Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số được tiếp cận với nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; các xã nông thôn mới được cấp nước sạch theo quy chuẩn đạt 72%.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI