Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh Tây Ninh trả lời làm rõ, tập trung chỉ đạo giải quyết

Audio thời sự 01-07-2021
"Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc việc tiếp thu, thực hiện trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh”. Đây là nhận định của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI