Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

Audio thời sự 28-10-2021
Duy trì tốt công tác tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng từ cấp Trường đến cấp tỉnh. Lấy trường học làm địa bàn trọng điểm để làm nguồn tuyển chọn tài năng thể thao, lấy thành tích thể thao làm hạt nhân tác động trở lại cho sự phát triển động thể dục thể thao phong trào.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI