Phòng chống dịch Covid -19 theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm “chặt ngoài, chặt trong”

Audio thời sự 22-08-2021
“Tập trung chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện phòng chống dịch Covid -19 theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm “chặt ngoài, chặt trong”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI