Phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid -19 vẫn là nhiệm vụ ưu tiên

Audio thời sự 10-12-2021
Giải pháp quan trọng để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới hiện nay là tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt 4 giải pháp then chốt, trọng tâm…

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI