Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Audio thời sự 07-12-2021
“Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND cấp huyện và các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng”. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Sở NN&PTNT nhằm tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Xuân Phương

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI